Forstå virksomhedsregnskab  

    Lær det selv i eget tempo

Et interaktivt Windows-baseret kursus til selvstudium, hvormed man sættes i stand til at læse og forstå et virksomhedsregnskab med tilhørende likviditetsbeskrivelse og finansieringsanalyse samt at tolke en regnskabsanalyse.

Kurset er en fortsættelse af kursus Forstå økonomistyring, og det forudsættes, at man har gennemgået dette og er fortrolig med TANTALUS-modellen.

Kursusstoffet er indeholdt i grundbogen Forstå virksomhedsregnskab.
Forståelsen af stoffet afprøves løbende ved besvarelse af repetitions-spørgsmål i et tilhørende øvelsesprogram til PC og ved løsning af opgaver.

      Kursusindhold:

 • Sammenhængen mellem bogholderi og regnskab.
  Virksomhedens årsregnskab.

 • Bogføringens "Hellige Gral" suppleret.
  Balancens struktur og poster.
  Reguleringer og indarbejdelse af skat og årsresultat.
  Afbildning efter TANTALUS-modellen af mere specielle hændelser i en virksomheds tilværelse.

 • Struktur og poster i arts- og funktionsopdelte resultatopgørelser.
  Noter og årsberetning.
  Revision af regnskabet.

 • Opstilling af regnskabsdata i likviditetsbeskrivelse og finansieringsanalyse.

 • Regnskabsanalysens formål, metode og tolkning.


   

Version 4.0

Til forside    Udskriv denne side

©   VIBER.
1998, 2002

  Download demo-version af KonteringsGuide  

Kontakt os

 Produkter
KonteringsGuide
Forstå økonomistyring
Forstå virksomheds-
regnskab
Kursus
Bestilling
Bliv forhandler
 Software
Download demo
Registrering
 Support
FAQ   (? og svar)
Support / Fejlmelding
 Diverse
Forside
TANTALUS-modellen
Formelsamling
Økonomisk ordliste
Citater om økonomi
Kontakt os
Hvem er vi
Nyhedsbrev
chart.dk