Kursus i virksomhedsøkonomi og regnskab  

   


Virksomhedens økonomi på en anden måde
- et koncentreret efteruddannelseskursus for alle

Modtagelse af traditionel undervisning i dobbelt bogholderi og regnskabslære har for mange været en ret ulønsom (og kedsommelig) mental investering, som vel ikke frister til gentagelse. Men uden brugbar indsigt i virksomhedsøkonomi er det vanskeligt at begå sig i dagens erhvervsliv og halsløs gerning at påtage sig et ledelses- eller bestyrelsesansvar.

Ved at udnytte ny erkendelse om virksomhedsøkonomiens grundlag er det nu blevet muligt at formidle en anderledes konkret forståelse af virksomhedens økonomi, end det førhen har været muligt, og at gøre det i en koncentreret og tidssvarende form, der er knapt så kedelig som den traditionelle.

Virksomhedens økonomi på en anden måde er et efteruddannelses-kursus for medarbejdere med behov for at tilegne sig solid og anvendelig viden om virksomhedsøkonomi på begrænset tid. Kurset afholdes på virksomheden. Der begyndes helt forfra, så ingen særlige forkundskaber i økonomi er nødvendige. Også økonomer har vist sig at kunne profitere af at se deres fag belyst under en ny og anderledes synsvinkel.

Kurset ledes af erfarne erhvervsfolk og afvikles i en saglig, men uformel og let humoristisk form.

Kursets omfang og varighed aftales. Pris: 10.000,- DKK / kursusdag excl. moms. Kursusbøger og PC-programmer er inkluderet i prisen.Forslag til et 3-dages efteruddannelseskursus

State of the art
Virksomhedsøkonomien er svær at skaffe sig fast greb om. Årsagen er, at emnet savner en logisk forklaringsmåde som grundlag for forståelse og trækkes med en upræcis, verbal formuleringstradition, der har rødder 500 år tilbage i tiden.

Ny erkendelse
Nu er der omsider blevet opstillet en generel forklaringsmodel for virksomhedsøkonomien med præcise begreber og sammenhænge, den såkaldte TANTALUS-model. Med denne kan virksomheders økonomi beskrives på en logisk måde, som i modsætning til traditionelle måder er til at forstå. Kurset bygger på den nye erkendelse.

Kursets mål
At udstyre kursusdeltagerne med en indsigt i virksomhedsøkonomi, der sætter dem i stand til at forstå og udtrykke sig på det særlige "sprog", som økonomisk information udveksles i.

Kursusform
Styret gennemgang af stoffet med aktiv inddragelse af deltagerne vekslende med repetition og opgaveløsning i grupper. Ved gennemgangen lægges der vægt på logisk udvikling af stoffet og på sammenhængen mellem teori og praksis.

Kursusmateriale
Grundbog Forstå økonomistyring med tilhørende PC-øvelsesprogram til interaktiv repetition og opgaveløsning.
Grundbog Forstå virksomhedsregnskab med tilhørende PC-repetitionsprogram.
KonteringsGuide, et PC-hjælpeprogram til støtte ved moderne økonomistyring.

Nødvendige forudsætninger for deltagelse
Ingen.

Varighed
3 dage (forslag).

Holdstørrelse
Op til 12 deltagere.Forslag til kursusprogram

1. dag

1.1    Indledning
Om virksomhedsøkonomiens hidtidige ufattelighed.
Lidt om analoge modeller.
Virksomhedsøkonomien opfattet som en analog model af erhvervsmæssig aktivitet.

1.2    Virksomhedsøkonomiens substans og grundbegreber
Virksomhedsøkonomiens egentlige substans.
Virksomhedsbegrebet.
Økonomisk stilling.
En periodes økonomiske resultat.

1.3    Det dobbelte bogholderi - en ældgammel analog model
Lidt økonomisk kulturhistorie.
Det dobbelte bogholderis indre logik.
Bogholderiets princip og metode.

2. dag

2.1    TANTALUS -modellen
De økonomiske basisstørrelser og deres konkrete betydning.
Relationer mellem de økonomiske basisstørrelser.
Økonomisk afbildning af forhold og hændelser.
Praktisk anvendelse af KonteringsGuide.

3. dag

3.1    Årsregnskabet
Om virksomhedens årsregnskab.
Fra bogholderi til regnskab.
Balancens struktur og poster.
Resultatopgørelsens struktur og poster.
Indarbejdelse af resultat og skat i regnskabet.

3.2    Likviditetsbeskrivelse og finansieringsanalyse
Likviditetsbeskrivelsen.
Finansieringsanalysen.

   

Version 4.0

Til forside    Udskriv denne side

©   VIBER.
1998, 2002

  Download demo-version af KonteringsGuide  

Kontakt os

 Produkter
KonteringsGuide
Forstå økonomistyring
Forstå virksomheds-
regnskab
Kursus
Bestilling
Bliv forhandler
 Software
Download demo
Registrering
 Support
FAQ   (? og svar)
Support / Fejlmelding
 Diverse
Forside
TANTALUS-modellen
Formelsamling
Økonomisk ordliste
Citater om økonomi
Kontakt os
Hvem er vi
Nyhedsbrev
chart.dk