KonteringsGuide  

    - et nyttigt hjælpeprogram til ethvert økonomisystem

KonteringsGuide er et Windows-baseret program til vejledning om praktisk bogføring af forretningsmæssige hændelser i en virksomheds tilværelse. Ingen særlige forkundskaber er nødvendige for at anvende programmet.
Se kort præsentation af KonteringsGuide.

Med KonteringsGuide kørende under posteringsarbejdet fås øjeblikkelig og begrundet anvisning på, hvordan en given hændelses økonomiske konsekvenser skal indtastes i kassekladden til et hvilket som helst økonomisystem. Konti i programmets standardkontoplan kan tildeles kontonumre og -navne efter eget valg, der så bliver vist i forbindelse med tastningsanvisningerne.

KonteringsGuide indeholder tastningsanvisninger for flere end 700 transaktioner og reguleringer udtrykt dels i klartekst, dels i en mere overskuelig og letfattelig symbolsk form. Med den interne søgefunktion er det nemt at finde frem til den anvisning, som svarer til en given hændelse. Der kan knyttes egne notater til de enkelte tastningsanvisninger.

Download en demo-version af KonteringsGuide.  Download demo-version af KonteringsGuide

KonteringsGuide opdateres hvert halve år med nye tastningsanvisninger og tilpasning af eksisterende anvisninger til eventuelle lovændringer siden sidste opdatering. Tildelte kontonumre og -navne og tilknyttede notater bevares ved opdatering.

Ønskes KonteringsGuide udvidet med særlige konti eller med tastnings-anvisninger af egen komposition, tilpasser vi programmet efter regning.

KonteringsGuide koster ikke mere end nogle få telefonkonsultationer med revisoren.   

Version 4.0

Til forside    Udskriv denne side

©   VIBER.
1998, 2002

  Download demo-version af KonteringsGuide  

Kontakt os

 Produkter
KonteringsGuide
Forstå økonomistyring
Forstå virksomheds-
regnskab
Kursus
Bestilling
Bliv forhandler
 Software
Download demo
Registrering
 Support
FAQ   (? og svar)
Support / Fejlmelding
 Diverse
Forside
TANTALUS-modellen
Formelsamling
Økonomisk ordliste
Citater om økonomi
Kontakt os
Hvem er vi
Nyhedsbrev
chart.dk