4. Tastningsforskrift
[Oversigt]    [Forrige]    4 af 6    [Næste]
På den valgte hændelses forskriftsside vises dens tastningsforskrift dels i en overskuelig og letfattelig symbolsk form (forklaret i "Om tastningsforskrifter" under programmets "Hjælp"), dels i klartekst. Heraf fremgår direkte, hvilke beløb der skal debiteres eller crediteres på hvilke konti. Summen af beløb, der debiteres, og summen af beløb, der crediteres, skal være ligestore. Nederst gives eventuelt en kort vejledning til bogføringen.

De understregede kontonavne i teksten er links til programmets standardkontoplan.

Med et hjælpeprogram Skift kontonumre og -navne kan brugeren tildele konti i standardkontoplanen kontonavne og -numre svarende til sin egen kontoplan. Brugerdefinerede kontonumre og -navne vil da blive vist i statuslinien, når der med muse-markøren peges (uden at klikke) på en kontos standardnavn i tastningsforskriftens tekstdel (her "Giro" i den røde cirkel på billedet).


Kort præsentation af KonteringsGuide [Oversigt]    [Forrige]    4 af 6    [Næste]

©1993 - 2001 VIBER
chart.dk